BLOG

As Green As You Can

green

As Green As You Can #ใครๆก็กรีนได้ 🍃💚

ทุกครั้งที่เราไปคัด จัดหาพลอยสวยๆให้ลูกค้า โดยเฉพาะที่ตลาดพลอยเมืองจันท์บ้านเรา ^^

green

อุปกรณ์การทำงานสำคัญที่แก้มมักจะพกติดตัวไปเสมอๆ ทั้ง แก้ว หลอด และถุงผ้า แต่ที่ลืมไม่ได้ก็คือ ” กล่องใส่พลอยรักษ์โลก ”

เจ้ากล่องใส่พลอยสีขาวเล็กๆ นี้ ถูกนำกลับมาใช้ทุกวันอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะช่วยคัดแยกพลอยได้หลากหลาย ทั้งชนิด สี ขนาด อย่างละเอียดของเรา SISTERLY ไม่จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกหลายๆ ถุงจนเกินความจำเป็น

หรือแม้กระทั่ง ถุงใส่พลอย ตัวเรือน เนื้อเงินแท้ ทองแท้ เราก็นำกลับมา Reuse ใช้ซ้ำจนคุ้มค่ามากที่สุด ^^

As Green As You Can
#เพราะเราเชื่อว่าใครๆก็กรีนได้
#จิวเวลรีกับการพัฒนาชุมชน

green

SISTERLY Jewelry
#PositivePowerJewelry
https://sisterlyjewelry.com