LOOKBOOK, พลอยนพเก้าและเครื่องประดับมงคล

แหวนมธุรสวาจาสาลิกาลิ้นทอง

ดูดวงกันอีดอก X SISTERLY Jewelry
แหวนมธุรสวาจาสาลิกาลิ้นทอง

🔮 ค้าขายร่ำรวย
🔮 เจรจาราบรื่น
🔮 เมตตามหานิยม

แหวนคู่สัญญะดาวนพเคราะห์
พระพุธ×พระจันทร์ คู่​ 4224

สัญญะกลม​ และพลอยขาวขุ่นมุกดาหารแห่งพระจันทร์
สัญญะลูกศร​ และพลอยเขียวกรีนโครมทัวมารีนแห่งพระพุธ
42 คู่เลขของคำพูดอ่อนหวาน​ รวมค่าเป็น​ 6 เลขของทรัพย์​

” เรียกได้ว่าเป็นแหวนแห่งการค้าขายเรียกทรัพย์เมตตามหานิยมฝุดๆไปเลย “

ราคา 2442 B
** ลอตที่ 1 จำกัดจำนวน 10 วงเท่านั้น **
สั่งจอง / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คลิก m.me/Kawiiyos/